Келемі са ан минусовка - 2108394872

Болна лежи Анђелија млада са старом се мајком разговара. "Мила мајко подигни ме малко, подигни ме џанум на пенџере да ја видим Јовине сватове, да их видим жеља да ме мине мислим мајко лакше би ми било. Ђул мирише, моја мила мајко, ђул мирише баш из наше баште чини ми се Јовина је душа. Волех Јову к'о зумбул у башти моје цвеће најмилије мајко; кад ми цвета он ми груди шири од љубави моја душа мири. Свену зумбул, усахнуше груди нема Јове песмом да ме буди". Radmila Dimic Bolna lezi Andjelija mlada Bolna leži Anđelija mlada sa starom se majkom razgovara. "Mila majko podigni me malko, podigni me džanum na pendžere da ja vidim Jovine svatove, da ih vidim želja da me mine mislim majko lakše bi mi bilo. Đul miriše, moja mila majko, đul miriše baš iz naše bašte čini mi se Jovina je duša. Voleh Jovu k'o zumbul u bašti moje cveće najmilije majko; kad mi cveta on mi grudi širi od ljubavi moja duša miri. Svenu zumbul, usahnuše grudi nema Jove pesmom da me budi". (1963) - aranzman Djordje Karaklajic

Рейтинг: 0 Просмотры: 400 Комментарии: 0 Время: 4 мин 17 сек
Комментарии (0)
Добавить комментарийКаптча: